Advokatfirman Wåhlin ett certifierat Guldbolag

I Valuations värdering av svenska bolag har advokatfirman Wåhlin erhållit högsta rating, VVV (trippel-V) och certifiering som Guldbolag. Ratingen är en sammanvägd bedömning av fyra delområden: stabilitet, lönsamhet, tillväxt och värde

De företag som har den allra högsta värderatingen, VVV, utgör endast ca 8 % av de företag som uppfyller kriteriet för ratingbedömning i denna grupp. Denna grupp innefattar Sveriges starkaste företag och är ytterst framgångsrika och välmående företag med stabil ekonomi, god lönsamhet, stark tillväxt samt hög värdering. 

Företag som ligger väl över genomsnittet inom aktuell bransch och storlek erhåller även rätt till certifiering som Sveriges Guldbolag. 

http://www.guldbolag.se/om_guldbolag.jsp