Våra ideella samarbeten

Shaking Generation

Stiftelsen för Parkinson - Shaking Generation -  är en ideell stiftelse i kampen mot Parkinsons. Shaking Generation strävar efter att förbättra allmänhetens medvetenhet och att förbättra livet för dem som lever med Parkinsons sjukdom. Wåhlin lämnar juridisk rådgivning till Shaking Generation. 

Vi samarbetar med flera ideella organisationer inom områden som ligger oss varmt om hjärtat och bistår bland annat med kostnadsfri juridisk rådgivning

CONNECT Väst

CONNECT Väst är ett västsvenskt nätverk som arbetar för skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag och entreprenörer. Verksamheten bygger på att erfarna personer inom näringsliv, universitet och högskolor engagerar sig ideellt. Wåhlin är huvudpartner och byråns jurister ger utvalda tillväxtföretag/entreprenörer juridisk rådgivning i samband med CONNECT Västs s k Språngbrädor och Företagsacceleratorer.

Läs mer www.connectvast.se

Företagarna i Göteborg

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation med en uppgift att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Wåhlin bistår Företagarna som erbjuder sina medlemmar unika medlemstjänster och förmåner.

Läs mer www.foretagarna.se/goteborg

Nyföretagarcentrum i Göteborg

Stiftelsen Nyföretagarcentrum är näringslivsdriven och har som syfte att stimulera entreprenörskap och framväxten av livskraftiga nya företag. Wåhlin erbjuder kostnadsfri rådgivning i samband med utvalda rådgivningskvällar hos Nyföretagarcentrum i Göteborg.

Läs mer www.gbgnfc.se

StyrelseAkademien Västsverige

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag genom utbildning, nätverkande, rekrytering och opinionsbildning. StyrelseAkademien Sverige har sexton regionala medlemsföreningar med totalt drygt 4 400 individuella medlemmar. Wåhlin är samarbetspartner till StyrelseAkademien Västsverige, den regionala föreningen i väst.

Läs mer på www.styrelseakademien.se/savastsverige

Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation som försöker skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Wåhlin är bl a aktiv i Handelskammarens VD-utbildning och även dess avdelning för affärsjuridik som har till syfte att integrera affärer och juridik för att stärka affärslivet. Som ett led i samarbetet lämnar Wåhlin juridisk rådgivning till Handelskammarens medlemmar.

Läs mer www.handelskammaren.net

go mobile

Wåhlin är aktiv i go mobile som är en ideell nätverksorganisation för människor i företag som sysslar med mobilitet i bred bemärkelse i Göteborgsregionen.

Läs mer på www.go-mobile.se

EuroCloud Sweden

Wåhlin är medlem i, och stödjer, EuroCloud Sweden som är en ideell förening och ett branschorgan för Cloud Computing-industrin i Sverige. Som en del av EuroCloud Europe arbetar organisationen aktivt med att driva och främja en hållbar utveckling av det paradigmskifte som just nu pågår inom IT-världen.

Läs mer på www.eurocloud.se

Faktum - De hemlösas tidning

Wåhlin stöder Faktum - De hemlösas tidning i Göteborg.

Läs mer www.faktum.se

Live it up! 

Wåhlin sponsrar Live it Up! i både deras strävan att bestiga världens högsta berg som i det ledarskapsprogram för unga kvinnor som ingår i Live it up! 

Läs mer på http://liveitupleadership.com/