This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English
Advokatbyrå etablerad 1964. Medlem i Interlaw.

Din affärsjuridiska partner

beyond business law

Affärsområden

Bygg och anläggning

Vi har omfattande branschkunskap och långvarig erfarenhet av att hantera en mångfald av ärenden, från de mest komplicerade entreprenadtvisterna och omfat­tande entreprenadupphandlingarna till mer vardagliga frågor i den löpande verksamheten. Vi har erfarenheten som krävs för att effektivt hantera verksamhetens frågeställningar.

Läs merom Bygg och anläggning
Detaljhandel

Vi representerar flera betydande aktörer inom detaljhandeln. Butiker, distributörer, tillverkare och stora detaljhandelskedjor. Detaljhandelsmarknaden är en av de mest dynamiska sektorerna i ekonomin och omfattar enstaka butiker, stora varuhus och online-plattformar.

Läs merom Detaljhandel
Energi och gruvnäring

Vi bistår energibolag, prospekteringsbolag och gruvbolag med fokus på lagar, förordningar och avtalsförhandlingar som präglas av de särskilda förutsättningar som gäller för energisektorn och gruvindustrin. Rättsområdet omfattar olika regleringar av energiproduktion och distribution, förvaltning av naturresurser och avtal samt tillstånd för utvinning av mineraler.

Läs merom Energi och gruvnäring
Fastighet

Vi biträder en mångfald av aktörer, från privata och noterade fastighetsbolag till fastighetsutvecklare, institutionella investerare samt statliga och kommunala enheter.

Läs merom Fastighet
Fordonsindustrin

Vi har inte bara den juridiska kompetensen utan även branschförståelsen – vare sig det gäller juridiken kring tekniska lösningar, skyddande av design och varumärken eller kunskap kring standardavtalen för de världsledande fordonstillverkarna och dess globala underleverantörer.

Läs merom Fordonsindustrin
Infrastruktur

Vi biträder och ger rådgivning gällande inhemska och internationella infrastruktur- och byggprojekt. Vi har gedigen erfarenhet och vet vilka förutsättningar som gäller för såväl beställare som entreprenörer, konsulter och andra intressenter.

Läs merom Infrastruktur
IT och teknologi

Vi bistår våra klienter med juridisk rådgivning inom de snabbt växande och komplicerade områdena IT, teknologi och digitalisering.

Läs merom IT och teknologi
Media och underhållning

Vi rådger inom Media och Underhållning och erbjuder juridiskt stöd till företag, individer och organisationer för att skydda deras rättigheter och innehållsskapare. Vi följer förändringar inom lagstiftning, ny teknologi och marknadstrender.

Läs merom Media och underhållning
Offentlig verksamhet

Vi har lång erfarenhet av frågor inom offentlig sektor och stor förståelse för de utmaningar som präglar politiskt styrda miljöer. Detta är ett dynamiskt område av lagstiftningen i ständig förändring, i vilket rättsliga beslut kontinuerligt påverkar tolkningen av lagar och regler från förvaltningsdomstolarna.

Läs merom Offentlig verksamhet
Private equity

Vi har kompetensen du behöver vid ärenden inom private equity och riskkapital. Med ett starkt kommersiellt fokus leder och samordnar vi transaktionsprocesserna för att tillgodose våra klienters behov.

Läs merom Private equity
Sjöfart och transport

Vi har mångårig erfarenhet av sjö- och annan transporträtt. Vi företräder rederier, internationella liksom nationella, sjö- och transportförsäkringsgivare, speditörer, skeppsmäklare, åkerier med flera aktörer i transportkedjan.

Läs merom Sjöfart och transport
Start-up och tillväxtbolag

Vi skapar en sund grund för start-ups och tillväxtbolag genom rättslig vägledning. Start-ups och tillväxtbolag är företag i tidiga skeden av sin utveckling som strävar efter skalbarhet och expansion. Hos oss är juridiken anpassad för att möta deras unika behov.

Läs merom Start-up och tillväxtbolag
Föregående slide
Nästa slide
1 /

Aktuellt

Nyheter
Möt våra sommarnotarier
Nyheter | 2024.06.14

Möt våra sommarnotarier

Läs artikeln
Grattis till oss som är en duktig advokat rikare!
Nyheter | 2024.06.12

Grattis till oss som är en duktig advokat rikare!

Läs artikeln
Mer och tydligare information till marknaden vid fastighetstransaktioner
Nyheter | 2024.06.12

Mer och tydligare information till marknaden vid fastighetstransaktioner

Läs artikeln
Interlaw EMEA Regional Meeting – Prag
Nyheter | 2024.05.28

Interlaw EMEA Regional Meeting – Prag

Läs artikeln
Mikael Palm Andersson ser fram emot att träffa er alla på Presidents Summit den 29 och 30 maj i Köpenhamn.
Nyheter | 2024.05.16

Mikael Palm Andersson ser fram emot att träffa er alla på Presidents Summit den 29 och 30 maj i Köpenhamn.

Läs artikeln
Wåhlin Advokater har företrätt Nordic Flanges Group AB (publ) i samband med företrädesemission.
Nyheter | 2024.05.14

Wåhlin Advokater har företrätt Nordic Flanges Group AB (publ) i samband med företrädesemission.

Läs artikeln
Föregående slide
Nästa slide
1 /

Kontakt

Kontakt
Sveriges representant i

Globalt juridiskt nätverk

Vi är medlemmar i Interlaw, en sammanslutning av oberoende advokatbyråer spridda över mer än femtio länder, och kan därför se till att du som klient får bästa rådgivning var helst i världen behovet finns.

Läs mer om Interlaw