This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

Detaljhandel

Vi representerar flera betydande aktörer inom detaljhandeln. Butiker, distributörer, tillverkare och stora detaljhandelskedjor. Detaljhandelsmarknaden är en av de mest dynamiska sektorerna i ekonomin och omfattar enstaka butiker, stora varuhus och online-plattformar.

Wåhlin Advokaters specialister vägleder klienter inom detaljhandel genom en alltmer komplex och föränderlig nationell och internationell regelverksmiljö.

Detaljhandel kan handla om:

  • Konkurrensrätt
  • Arbetsrätt
  • Marknadsrätt
  • Dataskydd
  • Konsumenträtt
  • Fastighetsrätt
  • E-handelsrätt
  • Tvister
  • Immateriella rättigheter

Några centrala juridiska aspekter inom Detaljhandel:

Avtalsrätt: Utformning och granskning av avtal mellan företag inom detaljhandeln, inklusive avtal med leverantörer, distributörer, och andra affärspartners.

Konsumenträtt: Reglering av lagar och rättigheter för konsumenter avseende bl.a. vilseledande reklam, produktansvar och garantier för köpta varor och tjänster.

Arbetsrätt: Anställningsavtal, arbetsvillkor, personalfrågor och arbetsmiljöfrågor inom detaljhandelsföretag.

E-handel och dataskydd: Reglering av online-försäljning, e-handelslagar, integritet och dataskydd av kunders information och online-transaktioner.

Fastighetsrätt: Hantering av juridiska aspekter relaterade till butikslokaler, hyresavtal och fastighetsfrågor för detaljhandelsföretag.

Våra affärsområden

Bygg och anläggning

Bygg och anläggning

Energi och gruvnäring

Energi och gruvnäring

Fastighet

Fastighet

Fordonsindustrin

Fordonsindustrin

Infrastruktur

Infrastruktur

IT och teknologi

IT och teknologi

Media och underhållning

Media och underhållning

Offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Private equity

Private equity

Sjöfart och transport

Sjöfart och transport

Start-up och tillväxtbolag

Start-up och tillväxtbolag

Föregående slide
Nästa slide
1 /

Vi guidar dig gärna i att hitta rätt. Skicka en förfrågan så hör vi av oss!

Skicka en förfrågan!