This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

Fastighet

Vi biträder en mångfald av aktörer, från privata och noterade fastighetsbolag till fastighetsutvecklare, institutionella investerare samt statliga och kommunala enheter.

Wåhlin Advokaters specialister är engagerade i medelstora och stora fastighetsaffärer som tex fastighetsutvecklingsprojekt och processer för detaljplaner. Vi upprättar och förhandlar hyresavtal för både fastighetsägare och hyresgäster, samtidigt som vi erbjuder stöd vid miljörättsliga frågor.

Fastighet kan handla om:

  • Fastighetstransaktioner
  • Hyres- och nyttjanderättsfrågor
  • Exploateringar och utveckling av fastigheter
  • Fastighetsbildningsfrågor
  • Miljörättsliga frågor
  • Tvister

Några centrala juridiska aspekter inom Fastighet:

Fastighetstransaktioner: Rådgivning i samband med överlåtelser genom köp, försäljning och fastighetsreglering, och fastighetsrättslig granskning i samband därmed avseendefastighetens historia, rättigheter och eventuella belastningar.

Hyresrätt: Rådgivning avseende uthyrning och annan upplåtelse av fastigheter, rättigheter och skyldigheter för både hyresvärdar och hyresgäster.

Fastighetsutveckling: Regleringar och tillstånd gällande planering, byggande, exploatering och utveckling av fastigheter.

Fastighetsägande: Rådgivning relaterad till fastighetsägande, gränser, servitut, fastighetsbegränsningar, samt fastighetsbesittning och äganderätt.

Fastighetstvister: Biträde i tvister som avseende fastigheter, såsom tvister mellan fastighetsägare, hyresgäster, grannar, eller konflikter kring fastighetsrättigheter.

Våra affärsområden

Bygg och anläggning

Bygg och anläggning

Detaljhandel

Detaljhandel

Energi och gruvnäring

Energi och gruvnäring

Fordonsindustrin

Fordonsindustrin

Infrastruktur

Infrastruktur

IT och teknologi

IT och teknologi

Media och underhållning

Media och underhållning

Offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Private equity

Private equity

Sjöfart och transport

Sjöfart och transport

Start-up och tillväxtbolag

Start-up och tillväxtbolag

Föregående slide
Nästa slide
1 /

Vi guidar dig gärna i att hitta rätt. Skicka en förfrågan så hör vi av oss!

Skicka en förfrågan!