This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Advokatfirman Wåhlin ett certifierat Guldbolag

I Valuations värdering av svenska bolag har advokatfirman Wåhlin erhållit högsta rating, VVV (trippel-V) och certifiering som Guldbolag. Ratingen är en sammanvägd bedömning av fyra delområden: stabilitet, lönsamhet, tillväxt och värde.

De företag som har den allra högsta värderatingen, VVV, utgör endast ca 8 % av de företag som uppfyller kriteriet för ratingbedömning i denna grupp. Denna grupp innefattar Sveriges starkaste företag och är ytterst framgångsrika och välmående företag med stabil ekonomi, god lönsamhet, stark tillväxt samt hög värdering.

Företag som ligger väl över genomsnittet inom aktuell bransch och storlek erhåller även rätt till certifiering som Sveriges Guldbolag.

http://www.guldbolag.se/om_guldbolag.jsp

Se certifikat.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss