This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Advokatsamfundet inför konsumenttvistnämnd

Om en klient inte är nöjd med en tjänst Advokatfirman Wåhlin har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokatfirmans managing partner för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om en lösning i samförstånd inte kan nås efter en hänvändelse till advokatbyrån har en klient, som är konsument, möjlighet att vända sig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter.

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm

Telefon: 08-459 03 00

E-post: Konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss