This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Byggkoll från Svensk Byggtjänst

Ny artikel av Stefan OlssonByggkoll från Svensk Byggtjänst.

ANALYS:
Likvärdiga produkter – rätten att välja.
En ibland förekommande tvistefråga i entreprenader är vilken produkt (arbetsprestation eller teknisk lösning) som en beställare har rätt att kräva i förhållande till vad en entreprenör har rätt att välja inom ramen för ett kontraktsenligt utförande.

Läs artikeln här på sidan 56:

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss