This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Krav på omprövning av vattenkraftverk

En energipolitisk överenskommelse har träffats mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Den 12 april 2018 resulterade överenskommelsen i en proposition (2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft) som överlämnades till riksdagen. Propositionen har nu antagits och lagändringen kommer att träda i kraft den 1 januari 2019. Överenskommelsen innebär att Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft. Genomförandet av detta krav kommer att ske genom omprövning enligt en särskild omprövningsbestämmelse. En nationell prövningsplan kommer att tas fram för att uppnå moderna miljövillkor. Prövningsplanen ska vara vägledande för myndigheternas arbete med prövningar och för vattenförvaltningen. Ansvaret för att miljövillkoren är moderna ligger på verksamhetsutövaren och det är även denne som svarar för kostnaderna förknippade med en sådan omprövning. Verksamhetsutövare kommer att kunna söka delvis ersättning genom en så kallad miljöfond som kommer att finansieras av vattenbranschen.

Advokatfirman Wåhlin biträder i hela processen rörande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och har kontakter med tekniskt sakkunniga.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss