This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Ny chans att behålla korttidsstöd trots Tillväxtverkets återbetalningskrav

Många företag som drabbats av ekonomiska svårigheter till följd av pandemin har sökt och beviljats preliminärt korttidsstöd av Tillväxtverket. En stor del av företagen har dock tvingats återbetala hela beloppet eftersom avstämning inte har registrerats i rätt tid. Nu ges dessa företag en ny chans att ge in avstämningen och därmed få behålla det utbetalda stödet.

Bakgrund

Under våren 2020 infördes nya regler om stöd till korttidsarbete för att ge ekonomisk kompensation till företag som drabbats av tillfälliga ekonomiska svårigheter i samband med Covid-19-pandemin. Stödet, som administreras av Tillväxtverket, betalas ut preliminärt för att slutligt regleras efter avstämning.

Sedan reglernas införande har många företag vittnat om att systemet för avstämning varit både krångligt och strikt. Om inte avstämning skett i rätt tid har företagen nämligen krävts på återbetalning av hela det aktuella stödet, vilket inte sällan rört miljonbelopp. Till följd av systemets utformning har många företag dessutom trott sig ha lämnat avstämningen i rätt tid, men sedan fått besked från Tillväxtverket om att någon avstämning inte registrerats.

Att systemet varit problematiskt framgår av att det redan för en månad sedan hade registrerats mer än 10 000 överklaganden av Tillväxtverkets beslut.

Ny chans till avstämning

Nu ges en andra chans till de företag som blivit återbetalningsskyldiga till följd av sen avstämning.

Riksdagen beslutade i förra veckan att anta ett lagförslag med innebörden att dessa företag ska ges möjlighet att mellan den 1 januari och 30 april 2022 ge in en ny avstämning till Tillväxtverket. Om denna avstämning godtas ges företaget rätt till slutligt stöd.

Lagändringen gäller alla beslut om korttidsstöd avseende perioden 16 mars 2020 – 30 juni 2021 där grunden för beslutet om återbetalning är att anmälan om avstämning inte har getts in i rätt tid. Beslutet måste ha vunnit laga kraft, dvs överklagandefristen måste ha löpt ut.

Såvitt framgår har Tillväxtverket ännu inte gjort några ändringar i sin e-tjänst för avstämning. För att undvika problem rekommenderas därför att avstämningen sker i god tid och att ansvariga försäkrar sig om att samtliga steg i avstämningen verkligen är slutförda och registrerade av Tillväxtverket.

Leif Ramberg
Göteborg

Leif
Ramberg

Senior Counsel / Advokat

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss