This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Räntelättnad vid anstånd med skatteinbetalningar till följd av Covid-19

Regeringens tidigare beslut att bevilja företag anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms kvarstår till största del så som tidigare föreslagits. Företagen har alltså även fortsättningsvis rätt att begära anstånd för maximalt tre månaders skatteinbetalningar under en maximal tid om 12 månader. Moms som redovisas helårsvis lämnas anstånd för i högst ett beskattningsår och som längst under 12 månader. Anstånd kan beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. För de som redovisar moms månadsvis eller kvartalsvis kan anstånd beviljas från och med januari 2020.

Det är även möjligt att begära anstånd för arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön från och med den 30 mars 2020 och även dessa kan ansökas retroaktivt från och med januari 2020. Nu föreslår regeringen att den sammantagna räntan och avgifterna på anstånden sänks. Under de första sex månaderna av anståndet kommer en ränta om 1,25 procent tas ut samt en anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Detta motsvarar en halvering mot den tidigare sammantagna räntan och nuvarande nivå motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år.

Vi hjälper dig med dina skattefrågor.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss