This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Uthyrdas rätt till anställning hos kundföretagen

Det har snart gått 1,5 år sedan LAS-reformen trädde i kraft. Ett av syftena med reformen var att anpassa arbetsrätten till den moderna arbetsmarknaden och bidra till en mer flexibel och rörlig arbetsmarknad. 

Till er som står i begrepp att hyra in eller ut personal för en begränsad tid eller för ett specifikt uppdrag rekommenderar vi att se över avtalsvillkoren en extra gång. Är gränsdragningen, kravprofilen och arbetsbeskrivningen tillräckligt tydlig? Har ni reglerat möjligheten att ändra avtalsvillkoren? Tydliga och genomtänkta avtalsvillkor gör att många problem kan undvikas.

Kontakta gärna oss på Wåhlin advokater så hjälper vi er. Kontaktuppgifter till våra medarbetare som är specialiserade på arbetsrätt finns på vår hemsida, https://www.wahlinlaw.se/kompetensomraden/arbetsratt/

Läs mer i pdf

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7168597683576807426

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss