This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Välkommen på lunchföreläsning i Stockholm – Torsdag 16 mars

Välkommen på lunchföreläsning i Stockholm

Styrelseansvar i ett aktiebolag – Vad är ditt ansvar?

  • Kostnadsfritt
  • Torsdag 16 mars
  • 11:45 – 12:30
  • Wåhlin Advokaters kontor, Nybrogatan 39
  • Anmäl dig och eventuell kollega senast 13 mars till sthlm@wahlinlaw.se

Styrelseansvar – Skyldigheter som följer med uppdraget i ett aktiebolag 

  • Vilka risker finns det?
  • Kan en styrelseledamot eller ägare blir personligt ansvarig för bolagets skulder?
  • Hur ska du agera för att undvika ett sådant ansvar?

Föreläsare:

Fredrika Hörlin, Advokat / Partner

Läs mer om Wåhlin Advokater Instagram
Läs mer om Wåhlin Advokater LinkedIn

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss