This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Vinst i Mark- och miljööverdomstolen

Wåhlin har företrätt en av parterna i mål vid Mark- och miljööverdomstolen. Bolaget köpte och sålde begagnade fordon. Miljönämnden ansåg att bolagets verksamhet innefattade mellanlagring av farligt avfall och beslutade att förbjuda bolaget att förvara uttjänta fordon och fordonsdelar eftersom det kunde medföra risk för spill och läckage på genomsläppliga ytor. Bolaget anförde att fordonen inte skulle ses som avfall utan var funktionsdugliga med reparationsbehov.

Mark- och miljööverdomstolen delar länsstyrelsens bedömning och anser att det är svårt att bedöma konsekvenserna av föreläggandet och att det inte ges ett tillräckligt tydligt besked om vad bolaget ska göra för att följa det. Med stöd av lagen om domstolsärenden upphäver Mark- och miljööverdomstolen föreläggandet eftersom det inte uppfyller kraven på tillräcklig tydlighet och således har en olämplig utformning trots att det endast var miljönämnden som överklagat mark- och miljödomstolens dom.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss