This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Wåhlin biträder Allard Support for Better Life AB vid förvärvet av Suomen Ortotiikka & Protetiikka Oy i Finland

Wåhlin biträder Allard Support for Better Life AB (med dotterbolagen Camp Scandinavia AB och Camp Oy) vid förvärvet av Suomen Ortotiikka & Protetiikka Oy i Finland. Camp Scandinavia är ett innovativt familjeägt företag som är internationellt erkänt genom egna produkter på ortosområdet. På den Nordiska marknaden utgör ortopedteknik basen för verksamheten. Genom förvärvet förstärker nu Camp Scandinavia sin position på den Nordiska marknaden, och Camp Oy på den finska marknaden.

Wåhlins team består av ansvarig delägare Jonas Holmstedt tillsammans med biträdande juristerna Nicolina Erickson, Tina Myhrén och Sofia Sandholm. För Due Diligence i Finland har Wåhlin biträtts av Interlaw-medlemmen Waselius & Wist, med där ansvarig delägare Christoffer Waselius.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss