This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Wåhlin om immaterialrättsliga intrång och bevissäkring

Fredrika Hörlin och Peter Bengtcén Hummelblad på Advokatfirman Wåhlin pratar om immaterialrättsliga intrång och bevissäkring i det senaste numret av Fordonskomponenten.

Säkra bevis och agera snabbt vid varumärkesintrång

De rutinerade advokaterna Fredrika Hörlin och Peter Bengtcén Hummelblad på FKG:s samarbetspartner Advokatfirman Wåhlin har stor erfarenhet av intrång i Immaterialrätten.

Enligt Fredrika Hörlin och Peter Bengtcén Hummelblad är det sedan länge känt att man löper en stor risk för att bli utsatt för kopiering, och dessutom en otillåten sådan, om man lägger sin produktion i Kina eller i andra länder där respekten för de immateriella rättigheterna kanske inte alltid är densamma som här i Västvärlden.

Ensamrätt kräver skydd

Immaterialrätten är det rättsområde som innehåller regler kring tillkomsten och skyddet för intellektuella prestationer (Intellectual Property Rights).

Det första som måste klargöras är att man aldrig kan ha ensamrätt till en idé (intellektet-tanken) utan det är först när idén kan passas in som ett patent, mönster, varumärke, firma eller upphovsrätt som en immateriell rättighet uppkommer och därmed en ensamrätt kan skapas.

Ensamrätten, eller det omvända synsättet som används i engelskan (copyright – en rätt att kopiera), blir dock inget värd om man inte ser till att ensamrätten följer med till de marknader där man tänkt verka och att man inte i nästa steg är beredd att försvara sin ensamrätt.

För att kunna skydda sig mot otillåten kopiering måste man arbeta aktivt med sina immateriella rättigheter både legalt och strategiskt, vilket naturligtvis de stora bolagen ofta gör.

Varumärket värdefullt

Ett varumärke är numera ofta ett bolags värdefullaste tillgång. Med den höga teknikhöjd som numera råder (även om det naturligtvis fortfarande finns många uppfinningar att göra) är det ofta svårt och i regel dyrt att skapa sig en ensamrätt genom patent. Detsamma gäller ofta för designen av sin produkt (mönsterskydd).

En ensamrätt och därmed en konkurrenskraft som är möjlig att skapa för alla bolag är den ensamrätt som ges till det ord, namn eller symbol (logotype) som ett bolag väljer att använda för att särskilja sin produkt eller tjänst från andras.

Att som är särskiljande kan vara ett varumärke. Det blir allt vanligare att varumärket kläds i en färg, ett musikstycke eller i en kombination av ord, färg och form.

Inarbeta – vanskligt alternativ

Ensamrätten till ett varumärke uppstår genom registrering i ett varumärkesregister eller genom så kallad inarbetning.

Rätten har – när den bygger på registrering – en territoriell begränsning i så måtto att en registrering i Sverige inte hindrar en aktör i ett annat land att kopiera (lagligt) eller på annat sätt använda ett skyddat varumärke. Att SKF och Volvo har så starka varumärken att man inom de flesta marknader kan påstå att varumärkesrätt föreligger på grund av inarbetning är det nog ingen tvekan om.

Att enbart luta sin rätt mot ett inarbetningsskydd är dock både vanskligt och kostsamt.

I en intrångstvist måste bevisning om inarbetningen föras medan en registrering enkelt hanteras genom ett utdrag ur relevanta varumärkesregister.

Coca-Cola, som under många decennier ansågs vara världens värdefullaste varumärke, lutar inte sin rätt på en inarbetning utan har sannolikt registreringar i alla världens varumärkesregister. Detsamma torde gälla för de stora bolagen inom fordonsindustrin.

Förhandla eller vidta rättsliga åtgärder?

Genom en varumärkesregistrering är bevisningen säkrad så långt att man kan föra i bevisning sin påstådda ensamrätt.

Nästa steg i bevissäkringen blir då att visa att det är någon annan än rättighetshavaren som använt sig av det skyddade varumärket eller av ett märke som är förväxlingsbart med det skyddade varumärket.

Där det handlar om rena kapningar av hemsidor eller andra aktiviteter på nätet är bevisningen ofta enkel att säkra, antingen genom skärmdumpar eller foton på den kopierade hemsidan.

Viktigt är att man säkerställer dateringen eftersom information på nätet kan ändras från minut till minut. Det finns en hemsida i sig som arbetar med att ”spara” hemsidor just i bevissäkringssyfte, http://archive.org/web/.

Med bevisningen säkrad torde det från en strikt legal bedömning inte vara någon tvekan om att ett varumärkesintrång är begånget och vi har svårt att se vilken domstol som skulle komma till ett annat resultat.

Vitesföreläggande

I Sverige och i de flesta andra välutvecklade rättssystem finns dessutom rättsmedel som gör det möjligt att få ett omedelbart (interimistiskt – tillfälligt och i avvaktan på slutlig dom) beslut som innebär att intrånget måste upphöra och att överträdelser av förbudet kan förenas med stora vitesbelopp.

Eftersom rättsprocesser i regel tar lång tid och ofta blir kostsamma är det viktigt att få tillgång till den typen av rättsmedel för att kunna agera snabbt.

För varje dag som går med ett intrång av det slag som beskrivs i intervjun med Uddeholms vd Johnny Sjöström på sidan 17, är skadan stor och även om man får med sig domstolen i frågan om intrång är det mycket svårt att tilldömas skadeståndsbelopp som täcker den skada som uppstått.

Fredrika Hörlin
Göteborg, Stockholm

Fredrika
Hörlin

Advokat / Partner

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss