This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Wåhlin ställer sig bakom uppförandekod om betaltider

Wåhlins klienter är huvudsakligen små och medelstora företag och inte sällan underleverantörer till svenska storföretag. Vi får ofta i uppdrag av våra klienter att granska de avtalsvillkor som det köpande företaget vill ska gälla för leveransen i fråga. Vi har över en tid sett en osund betalningskultur växa fram där det inte är ovanligt att storföretag kräver betalningstider på mellan 60 och 120 dagar. I förhållande till storföretag är leverantörerna i en svag förhandlingsposition och tvingas ofta godta dessa långa betaltider. De långa kredittiderna kan få allvarliga konsekvenser för den svenska ekonomin i stort och för underleverantörerna i fråga. För leverantörerna innebär det att de får agera bank till sina kunder vilket ofta resulterar i stora likviditetspåfrestningar. Att inte ha likviditet hämmar tillväxten. Sist men inte minst ökar kreditrisken med långa betalningstider.

Betalkoden är en frivillig uppförandekod som ska uppmuntra företag att inte kräva längre betaltid än 30 dagar. Grunden har lagts av ett flertal svenska näringslivsorganisationer och förvaltas av Föreningen för effektiva affärstransaktioner. Föreningens hemsida hittar du här. Uppförandekoden innebär att köpande företag förbinder sig att betala leverantörer med upp till 50 anställda och en omsättning på max 10 miljoner euro inom 30 dagar från det att korrekt faktura är mottagen. Företag med upp till 250 anställda och max 50 miljoner euro i omsättning ska också få betalt inom 30 dagar, men i de fallen finns det möjlighet att komma överens om längre betaltider när synnerliga skäl föreligger. Exempel på ”synnerliga skäl” kan vara upphandlingar med leverantörer i olika storleksklasser eller där leverantörer från olika länder deltar.

Det är idag ett drygt tiotal storföretag som har anslutit sig uppförandekoden och förhoppningen är att fler företag ska ansluta sig. Wåhlin ställer sig bakom initiativet och ser detta som ett viktigt steg för att upprätthålla en hållbar företagskultur med rimliga betaltider.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss