Fordonsindustri Wahlin

Fordonsindustri

Fordonsindustrin växer stadigt och innebär ofta stora transaktioner på en internationell marknad.

Vi har inte bara den juridiska kompetensen utan även branschförståelsen – vare sig det gäller juridiken kring tekniska lösningar, skyddande av design och varumärken eller kunskap kring standardavtalen för de globala och världsledande fordonstillverkarna och dess underleverantörer. Vi biträder och ger rådgivning i allt från utvecklings-, licens- och leverantörsavtal till finansiering och rekonstruktioner. Med rätt juridisk rådgivning gör du goda affärer snabbare. Vill du komma i kontakt med en jurist som har specialistkompetens inom den här branschen? Här hittar du våra medarbetare.