Sport media underhallning Wahlin

Formgivning, media och underhållning

Att skydda det intellektuella kapitalet blir allt viktigare. Det som oftast blir en utmaning inom formgivning, media och underhållning är immaterialrätten.

Immaterialrätten är det rättsområde som rör ägande, nyttjande och överlåtelse av intellektuella prestationer och som reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom.

Hur skyddar du din idé och hur bör du formulera avtalsbestämmelserna? Vi hjälper dig och biträder dig vid alla typer av avtal, upphovsrätt, varumärkesrätt och patent och kan ge rådgivning kring allt från verkshöjd till skadeståndsbedömning, tvister, samarbetsavtal och varumärkesskydd.

Vill du komma i kontakt med en jurist som har specialistkompetens inom de här branscherna?
Här hittar du våra medarbetare.