Detaljhandel Wahlin

Handel

Världen krymper och i dag levereras ofta produkter och tjänster utanför landets gränser. Många transaktioner innebär avtal med tre eller flera parter och hänsyn måste tas till EU:s och enskilda länders regelverk.

Det ställer stora krav på dig som aktör. Wåhlin fungerar som din externa juristavdelning och leder dig rätt oavsett storlek på transaktionerna eller komplexiteten i affärerna. Med rätt rådgivning blir det lättare för att dig att fokusera på det du vill uppnå. Vill du komma i kontakt med en jurist som har specialistkompetens inom den här branschen? Här hittar du våra medarbetare.