Sport media underhallning Wahlin

Idrott, formgivning och underhållning

Vi människor spenderar allt mer tid och pengar på upplevelser i alla dessa former. Detta i sin tur innebär att verksamheter som förr i tiden drevs ideellt eller enbart av nöje nu i många delar blivit kommersiella. Inom idrotten är det vanligt med sponsoravtal och övergångsavtal där det ofta kan röra sig om stora pengar. För dig verksam inom de skapande branscherna som formgivning, musik eller spel blir det allt viktigare att skydda det intellektuella kapitalet. Det som oftast blir en utmaning inom dessa branscher är de immaterialrättsliga frågeställningarna. Hur skyddar man sin idé?

På Wåhlin har vi stor erfarenhet av att företräda dig som är verksam inom idrotten med alla typer av frågor. Vi kan även hjälpa dig med olika föreningsrättsliga frågeställningar såsom t.ex. att vara ordförande vid stökiga föreningsstämmor.

Immaterialrätten är det rättsområde som rör ägande, nyttjande och överlåtelse av intellektuella prestationer och som reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom. Hur skyddar du din idé och hur bör du formulera avtalsbestämmelserna? Vi hjälper dig och biträder dig vid alla typer av avtal, upphovsrätt, varumärkesrätt och patent och kan ge rådgivning kring allt från verkshöjd till skadeståndsbedömning, tvister, samarbetsavtal och varumärkesskydd.

Vill du komma i kontakt med en jurist som har specialistkompetens inom den här branschen?
Här hittar du våra medarbetare.