IT och teknologi Wahlin

IT och teknologi

IT är ofta en central del av affärssystemet. Den snabba marknads- och teknikutvecklingen gör dessutom att IT och telekom växer samman, vilket kräver en övergripande förståelse för området.

Vi kan ge dig juridisk rådgivning inom teknologitransaktioner, upphandling och licensiering inom IT och teknologi, e-handel och allmänna villkor för webshoppar och hantering av personuppgiftsfrågor, IT- och datasäkerhet samt integritetsfrågor. Vill du komma i kontakt med en jurist som har specialistkompetens inom den här branschen? Här hittar du våra medarbetare.