Offentlig verksamhet Wahlin

Offentlig verksamhet

På Wåhlin har vi lång erfarenhet av frågor inom offentlig sektor och stor förståelse för de utmaningar som präglar politiskt styrda miljöer.

Som din externa juristavdelning kan vi bistå med rådgivning och stöd vid affärs- och förvaltningsrättsliga frågeställningar, avtal, privatiseringar och upphandlingsfrågor. Vi företräder både offentliga bolag, stat, kommun och landsting med stor hänsyn till den offentliga sfärens förutsättningar och samspelet med det privata. Några exempel på vad vi kan bistå med är rådgivning kring sekretess, personuppgiftsbehandling och registerfrågor, ansvar för publicering på Internet, skadeståndsfrågor, tvister och domstolsprocesser. Vill du komma i kontakt med en jurist som har specialistkompetens inom den här branschen? Här hittar du våra medarbetare.