Sjofart och transport Wahlin

Sjöfart och transport

Wåhlin har lång erfarenhet inom sjö- och transporträtt.

Därför kan vi biträda dig och ge löpande rådgivning inom exempelvis försäkringsfrågor, processer, skiljeförfaranden, registrering, haverier och miljöskador. Om du är redare, skeppare eller fartygsägare kan hjälpa dig i frågor som rör registrering och finansiering av fartyg, skadad last och mycket mer. Vi företräder rederier, åkerier, speditörer, skeppsmäklare eller andra aktörer inom sjöfarts- och transportnäringen. Vill du komma i kontakt med en jurist som har specialistkompetens inom den här branschen? Här hittar du våra medarbetare.