Kategori: Avtalsrätt

2021-11-22 av

Ansvar vid avtalsbrott i flera led och verkan av överlåtelseförbud

Förhållandet var sådant att en Bostadsrättsförening (Brf) hade avtalat om utförande av byggentreprenad på en fastighet med Länna Mark såsom entreprenör. För utförande av monteringsarbete avseende avloppsledningar på fastigheten anlitade…

Läs artikel
2017-02-06 av

Wåhlin hade ett mycket bra år 2016 inom företagsförvärv och ser fram emot ett aktivt 2017

…till ett värde överstigande 1,5 miljarder kronor och stärkte därmed sin position bland M&A-aktörerna på den svenska marknaden. Wåhlin som med en tillväxt på nära 40 % under 2015 placerade…

Läs artikel
2017-01-26 av

Wåhlin biträder Gocciani AB vid förvärv av Linette Här i Sverige AB

Den 21 december 2016 förvärvade Gocciani AB Linette Här i Sverige AB från Patella AB och Ceramid AB. Goccianis verksamhet består av online- och telefonförsäljning av produkter till frisör- och…

Läs artikel