Kategori: Okategoriserad

2022-01-26 av

Nya förenklade regler för det s.k icke-direktivstyrda området

De nya reglerna ska tillämpas för upphandlingar som påbörjats från och med den 1 februari 2022. För upphandlingar som påbörjats dessförinnan ska tidigare regelverk istället tillämpas. Reglerna innebär ökad flexibilitet…

Läs artikel
2022-01-18 av

Nya avgöranden om takvolymer och skadeprövning vid offentlig upphandling

Bakgrund EU-domstolen har i två tidigare avgöranden (C-216/17, Coopservice och C-23/20, Simonsen & Weel) konstaterat att den upphandlande myndigheten vid upphandling av ramavtal är tvungen att precisera det högsta värdet…

Läs artikel