Covid-19 – utmaningar och möjligheter

Coronavirusets effekter slår hårt mot företag och människor. Avtal måste sägas upp eller omförhandlas och affärstransaktioner pausas. Aldrig tidigare har avtalens force majeure-bestämmelser granskats så noga, innebär Coronapandemin att force majeure föreligger?

Frågorna är många kring de krispaket som regeringen lanserat samt kring de olika bolagsrättsliga och skatterättsliga regler som gäller för bolag som befarar obestånd. Ska man ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion? Kan tillfälligt likviditetsbehov lösas genom att ansöka om anstånd med skatteinbetalningen? Vad är företrädaransvar? Tillväxtverket har öppnat för bidrag vid korttidspermittering, vad gäller i frågor om varsel och uppsägning?

För vissa bolag är frågeställningarna helt andra. Hur kan man snabbt ställa om eller öka sin produktion till skyddsutrustning och andra bristvaror? Vad gäller kring CE-märkning och andra klassificeringar?

Välkommen att kontakta vårt Covid-19-team som särskilt har riktat in sig på att ta hand om juridiska frågor med anledning av den rådande situationen.

Nyheter om Covid-19

Håll dig löpande uppdaterad genom våra nyheter och artiklar som finns publicerade nedan.

2020-04-17

Räntelättnad vid anstånd med skatteinbetalningar till följd av Covid-19

Regeringens tidigare beslut att bevilja företag anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms kvarstår till största del så som tidigare föreslagits. Företagen har alltså även fortsättningsvis rätt…

Läs artikel
2020-03-31

Uppdaterad information kring anstånd med skatteinbetalning till följd av Covid-19

Regeringen har de senaste veckorna presenterat en rad nya åtgärder för att hålla igång Sveriges ekonomi. De har bl. a. föreslagit ytterligare möjligheter till uppskjuten inbetalning av preliminärskatt på lön,…

Läs artikel
2020-03-30

Årsstämmor och regeringens tillfälliga lagförslag för att minimera spridningen av Covid-19

För närvarande är det högsäsong för årsstämmor och ordinarie föreningsstämmor då merparten av aktiebolag och föreningar har kalenderår som räkenskapsår. Årsstämmor och ordinarie föreningsstämmor ska hållas inom sex månader från…

Läs artikel