Covid-19 – utmaningar och möjligheter

Coronavirusets effekter slår hårt mot företag och människor. Avtal måste sägas upp eller omförhandlas och affärstransaktioner pausas. Aldrig tidigare har avtalens force majeure-bestämmelser granskats så noga, innebär Coronapandemin att force majeure föreligger?

Frågorna är många kring de krispaket som regeringen lanserat samt kring de olika bolagsrättsliga och skatterättsliga regler som gäller för bolag som befarar obestånd. Ska man ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion? Kan tillfälligt likviditetsbehov lösas genom att ansöka om anstånd med skatteinbetalningen? Vad är företrädaransvar? Tillväxtverket har öppnat för bidrag vid korttidspermittering, vad gäller i frågor om varsel och uppsägning?

För vissa bolag är frågeställningarna helt andra. Hur kan man snabbt ställa om eller öka sin produktion till skyddsutrustning och andra bristvaror? Vad gäller kring CE-märkning och andra klassificeringar?

Välkommen att kontakta vårt Covid-19-team som särskilt har riktat in sig på att ta hand om juridiska frågor med anledning av den rådande situationen.

Nyheter om Covid-19

Håll dig löpande uppdaterad genom våra nyheter och artiklar som finns publicerade nedan.

2020-03-26

Anstånd med skatteinbetalning till följd av Covid-19 – en bra idé?

Regeringen har föreslagit möjlighet till uppskjuten inbetalning av preliminärskatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms för att stärka företagens likviditet i Coronakrisens spår. Förslaget har ännu inte antagits men Skatteverket bedömer…

Läs artikel
2020-03-10

Utgör Covid-19 grund att åberopa force majeure?

Vad är force majeure? Uttrycket force majeure kommer från franskan och betyder övermakt. I avtalsrelationer innebär force majeure att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från att fullgöra…

Läs artikel