This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Hur fördelas rättegångskostnaderna mellan parterna?

Rättegångskostnad är sådan kostnad som uppkommit under rättegång. Huvudregeln är att förlorande part ska ersätta motparten hans rättegångskostnader fullt ut.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss