This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Hur långa får ramavtal vara?

  • 4 år enligt LOU
  • 8 år enligt LUF
  • 7 år enligt LUFS

Enligt LOU och LUF får ramavtal endast löpa under längre tid än så om det finns särskilda skäl. 

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss