This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Jag har fått ett krav från en konkursförvaltare, vad gör jag?

Om du har fått ett krav från en konkursförvaltare är det viktigt att agera korrekt och med lämpliga åtgärder. Läs igenom kravet noggrant och kontakta konkursförvaltaren för eventuella frågor eller förtydliganden. Det kan även vara bra att samla all relevant dokumentation som kan vara kopplat till kravet. Du bör även överväga att anlita en kvalificerad juridisk expert som kan hjälpa dig att bedöma kravets giltighet och ge dig professionell vägledning om hur du bäst hanterar situationen. De kan också hjälpa till att formulera ditt svar eller bistå vid eventuella förhandlingar.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss