This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Kan jag välja likvidator?

Likvidatorn har till uppgift att avveckla bolaget i en likvidation och utses av Bolagsverket eller tingsrätten. Vid en frivillig likvidation kan företaget själva föreslå en likvidator, vartefter förslaget prövas. För att ha en möjlighet att utses till likvidator måste den föreslagna ha fyllt 18 år och varken själv vara i konkurs, ha näringsförbud eller ha en förvaltare. Likvidatorn ska även vara oberoende av företaget som ska likvideras och ha tillräcklig kunskap om reglerna för likvidation.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss