This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

När är det extra viktigt att se till att det kommersiella avtalet görs i skrift?  

Alla avtal som löper över tid bör vara i skrift, tex leveransavtal, hyresavtal, anställningsavtal osv. Skälet härtill är främst att de personer som faktiskt ingår avtalet kan komma att bytas ut över tid och då är det viktigt att någon ny person på bolaget kan ta över och sätta sig in i vad som gäller. Vidare kan det också vara så enkelt att en lång löptid helt enkelt innebär att man glömmer bort vad man avtalat om och att det därför kan vara bra att det finns något i skrift. Vid tvist är det förstås alltid bra att ha avtalet dokumenterat i skrift eftersom det skrivna ordet alltid har ett stort bevisvärde. 

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss