This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad är ÄTA-arbeten i en entreprenad?

I entreprenadrätten finns bara två typer av arbeten: Kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten. 

ÄTA-arbete innebär att entreprenören utför något arbete utöver kontraktsarbete. 

I begreppsbestämningen till AB 04 och ABT 06 anges att med ÄTA-arbeten avses: ”Ändringsarbeten, Tilläggsarbeten som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligen annan natur än dessa, samt Avgående arbeten”. 

ÄTA-arbeten är förknippat med både rättigheter och skyldigheter för såväl beställare som entreprenör. Entreprenörer är skyldiga att utföra ÄTA-arbeten. Entreprenören har samtidigt en rättighet att utföra ÄTA-arbeten. Detta innebär att beställaren inte kan ta in en utomstående entreprenör för att utföra sådana arbeten. Entreprenören har också en rätt att få betalt för ändringar och tillägg i den mån de innebär tillkommande kostnader utöver kontraktssumman. Beställaren har en rätt att göra ändringar och tillägg och en skyldighet att betala för dem.

ÄTA-arbeten kan förutom ersättning innebära rätt för entreprenören till förlängd kontraktstid.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss