This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad är återvinning i konkurs?

Det finns specifika regler som syftar till att förhindra att ett företag, som är eller riskerar att komma på obestånd, gör sina tillgångar otillgängliga för sina borgenärer. För att en borgenär inte ska få betalt före andra och därigenom förändra borgenärernas inbördes ställning, kan vissa rättshandlingar och transaktioner återvinnas om de skedde inom viss tid före konkursen, varpå transaktionen återgår.

Det är konkursförvaltarens ansvar att undersöka om det finns några transaktioner som kan återvinnas. För att en rättshandling ska kunna återvinnas måste den ha varit till nackdel för en eller flera borgenärer, vilket innebär att den ska ha försämrat deras möjlighet till utdelning i konkursen.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss