This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad är dataskyddsförordningen (GDPR)?

GDPR är en förordning från EU avseende dataskydd och som gäller direkt som lag i medlemsländerna. Förkortningen står för General Data Protection Regulation och den trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR har till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR reglerar för när och under vilka förutsättningar personuppgifter får samlas in, behandlas, lagras och överföras av organisationer av alla slag. Omfattar inte privat behandling av personuppgifter och kompletteras av svensk lagstiftning, exempelvis Dataskyddslagen.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss