This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad är en bouppteckning?    

Vid dödsfall måste alltid en bouppteckning upprättas och inges till Skatteverket inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen ska innehålla en komplett förteckning över tillgångar och skulder på dödsdagen. Var den avlidne gift ska även den överlevandes tillgångar och skulder finnas med.   

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss