This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad är en kommersiell tvist?

Det är en tvist mellan företag, något som uppstår när två eller flera företag hamnar i oenighet om en affärsrelaterad fråga. Dessa tvister kan vara mångfacetterade och inkludera ämnen som avtalsbrott, skadestånd, försäkringsersättning, arbetsrätt, konkurrensrätt, immateriella rättigheter, fastigheter, företagsstruktur, miljö, och tolkning av lagar och förordningar.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss