This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad är en tredskodom?

Om en part inte ger in svaromål i rätt tid eller inte dyker upp vid förhandling i domstolen kan domstolen meddela en så kallad tredskodom som innebär att den uteblivna parten förlorar målet utan att domstolen prövar målet i sak.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss