This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad är ett särkullbarn?    

Det är ett barn till en av makarna i ett äktenskap, dvs det är inte makarnas gemensamma barn. För särkullbarn finns vissa särskilda bestämmelser i ärvdabalken. Särskilt komplicerat kan det bli vid dödsfall där det både finns särkullbarn och gemensamma barn.  

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss