This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad är ett skiljeförfarande och hur skiljer det sig från tvistlösning i allmän domstol?

Skiljeförfarande är ett sätt för parter att privat lösa tvister utanför allmän domstol. Skiljeförfarandet innebär bland annat att förfarandet och domen inte behöver bli offentligt. Det går dessutom ofta snabbare att lösa en tvist genom skiljeförfarande än i allmän domstol och det går att påverka skiljenämndens sammansättning och då bland annat ta hänsyn till behov av eventuell specialistkunskap.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss