This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad är kommersiella avtal?  

Alla avtal för ett bolag är kommersiella avtal. Det kan röra sig om inköpsavtal, leveransavtal, agentavtal, hyresavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal, anställningsavtal och alla andra avtal där bolaget är en av avtalsparterna.   

En fråga som man som jurist ofta får är om ett avtal måste vara skriftligt. Det korta svaret är nej. I Sverige råder stor avtalsfrihet och i stort sett endast köp av fast egendom kräver för sin giltighet att avtalet är skriftligt och egenhändigt undertecknat.   

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss