This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad är LOI? 

LOI, Letter of intent, på svenska avsiktsförklaring är i många fall det första steget i en företagsöverlåtelse. Det utgör grunden för de fortsatta förhandlingarna. I ett LOI regleras vanligtvis frågor av affärsmässig karaktär såsom tidsplan för processen, när DD ska vara klar, när det framförhandlade överlåtelseavtal ska undertecknas och när köparen ska överta företaget samt huvudsakliga villkor för överlåtelsen. Ofta finns det stora fördelar att redan i LOI reglera dessa frågor för att förhandlingarna senare ska löpa på smidigare. 

Ett LOI ska vara just en avsiktsförklaring och inte ett bindande åtagande att ingå ett överlåtelseavtal. Däremot finns regelmässigt bindande bestämmelser som rör exklusivitet, dvs att säljaren, och ibland även köparen, inte får förhandla med annan under tiden som förhandlingarna pågår, sekretess och hur mottagaren får och inte får använda den information som erhålls från motparten under förhandlingsperioden. Dessa bestämmelser är viktiga eftersom parterna under processen investerar tid och kostnader på förhandlingarna, och delger varandra information som parterna normalt håller hemliga. Ett LOI innehåller därför ofta både bestämmelser som inte är bindande (dvs köparen förbinder sig inte till att genomföra förvärvet) och som är bindande som vid avtalsbrott kan föranleda skadeståndsskyldighet och/eller avtalsvite. 

Vi biträder ofta såväl köpare som säljare och ju tidigare i processen vi engageras desto tidigare kan vi leda vår uppdragsgivare i önskad riktning i affären. 

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss