This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad är marknadsföring?

Begreppet marknadsföring är ett mycket vitt begrepp som innefattar alla åtgärder som en näringsidkare vidtar i syfte att främja avsättningen av näringsidkarens varor eller tjänster. Detta innebär att i princip all kommunikation från ett företag är att betrakta som marknadsföring i lagens mening.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss