This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad är skillnaden mellan att en tvist avgörs i allmän domstol eller i skiljeförfarande?   

I allmän domstol är förfarandet offentligt, domstolen tar inte betalt för sitt arbete och förhandlingsspråket är svenska. En dom från allmän domstol kan överklagas och det kan därför ta flera år innan tvisten är slutligt avgjord.   

Ett skiljeförfarande är ett privat förfarande där parterna får betala inte bara för sina egna ombud utan även för skiljenämnden (ofta tre seniora advokater eller fd domare). Förfarandet kan därför bli väldigt dyrt. Å andra sidan går det snabbt att få en slutlig dom eftersom det inte finns någon möjlighet till överklagan. Förfarandet är inte offentligt och passar därför särskilt väl till kommersiella avtalstvister där det kan finnas olika företagshemliga uppgifter som man inte vill att konkurrenter ska kunna få del av. 

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss