This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad är skillnaden på beställda ÄTA-arbeten och föranledda ÄTA-arbeten?

Beställda ÄTA-arbeten regleras i AB 04 och ABT 06 kapitel 2 § 3 och anger att entreprenören är berättigad och skyldig att under entreprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten som föreskrivs (beställs) av beställaren. Beställning ska, enligt AB 04 kapitel 2 § 6, ske skriftligen. Som skriftlig beställning räknas överlämnade av ritning eller annan handling som innefattar ÄTA-arbetet. 

Föranledda ÄTA-arbeten (också benämnda likställda ÄTA-arbeten) behandlas i kapitel 2 § 4 i AB 04 och ABT 06 och innebär att arbeten som föranleds av att uppgifter m.m. som beställaren svarar för enligt kapitel 1 § 6 inte är riktiga, att arbetsområdet eller andra förhållanden avviker från vad som ska förutsättas enligt kapitel 1 § 7 eller förhållanden som avses i kapitel 1 § 8 inte är sådant som det ska förutsättas vara ska likställas med ÄTA-arbeten som är föreskrivna av beställaren. 

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss