This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad är väsentlig rubbning i en entreprenad?

Väsentlig rubbning är det som uppstår då det i entreprenaden uppkommer en större mängd ÄTA-arbeten eller att i kontraktet angivna mängder ökar betydligt och, i båda fallen, får en påverkan på entreprenörens möjligheter att utföra sitt arbete på planerat sätt. Det innebär således för entreprenören att denne som en konsekvens av ÄTA-arbetet, eller mängdökningen, inte kan utföra sitt planerade arbete på ett rationellt och effektivt sätt, eller att entreprenören drabbas av kostnader såsom valutapåverkan eller materialkostnader eller påverkan av icke planerad årstid.

Väsentlig rubbning uppkommer alltså som en konsekvens av antingen ÄTA-arbeten eller av ökad mängd arbete i kontrakt med mängdförteckning. Entreprenörens förutsättningar för att kunna utföra arbetet som planerat rubbats på ett väsentligt sätt. Väsentlig innebär att rubbningen måste ha en grad av påverkan som är högre än bara allmän svårighet att utföra arbetet. 

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss