This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad gäller angående likvärdighet i en entreprenad?

Huruvida en produkt är likvärdig en viss föreskriven produkt eller inte avgörs genom en objektiv jämförelse. Men likvärdighetskravet innebär inte att en produkt exakt måste matcha den produkt som kravet avser.

Om en vara ska uppfylla en viss angiven standard eller norm behöver ingen ytterligare provning av kvaliteten göras utöver bedömning av härvid uppfyllda krav enligt norm/standard. Produkten ska anses likvärdig om den uppfyller kraven. Beställaren ska då utgå från att den alternativa produkten är lika bra i kvalitetshänseende om standard eller norm är uppfyllt och acceptera den likvärdiga produkten.

Ett annat sätt att bedöma likvärdigheten är genom att granska de redovisade kvalitetskraven i exempelvis en teknisk beskrivning. Kan entreprenören visa att deras alternativ motsvarar de tekniska kraven, då är produkten likvärdig.

Om likvärdighet inte kan bedömas på angivna sätt och produkten inte är föremål för angiven standard eller norm har beställaren rätt att utföra provning för att bedöma likvärdigheten. För provning ska entreprenören enligt kap 2 § 15 tillhandahålla underlag. Samma paragraf reglerar att entreprenören svarar för kostnad för provning.

Konsekvensen av likvärdighetskravet är således att entreprenören i anbudsskedet har rätt att själv kalkylera med och välja annan produkt än den föreskrivna, under förutsättning att den är likvärdig. Det krävs att entreprenören har fog för detta och är redo att visa det vid behov. 

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss