This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad händer vid övertramp av GDPR?

GDPR ställer mycket höga krav på välorganiserat dataskydds- och informationssäkerhetsarbete hos såväl personuppgiftsansvariga som personuppgiftsbiträden. Övertramp kan innebära avsevärda sanktionsavgifter för en organisation. Sanktionsavgifter kan uppgå till 20 miljoner euro eller 4 procent av ett företags globala omsättning. Myndigheter kan få betala sanktionsavgifter på upp till 10 miljoner kronor. Vid bedömningen tas många omständigheter i beaktande av IMY. Övertramp kan även innebära skadestånd till den registrerade. Här föreligger det ett strikt skadeståndsansvar och en omvänd bevisbörda.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss