This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad innebär försening i en entreprenad?

Utgångspunkten är alltid att entreprenaden ska vara färdigställd vid det datum som parterna avtalat. Om inga skäl föreligger att ändra denna tid men entreprenören likväl inte är färdig vid avtalad tid så föreligger försening. 

Om tiden för färdigställande skjuts fram pga. hinder eller ÄTA-arbete eller av annat skäl som parterna är överens om föreligger inte försening utan förlängning. Men om entreprenaden inte heller är färdigställd efter sådan förlängd tid så föreligger försening.

Det är datum för färdigställande som är avgörande för bedömning av om försening föreligger. Med att en entreprenad är färdigställd menas att den är så färdig att den kan godkännas vid en slutbesiktning. Om den inte är så färdig att den kan godkännas är entreprenaden inte heller färdigställd. 

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss